Gamla båtmotorer

Ytterligare bilder från utflykten till Rindö i September under sjöfartsmuseets öppethus.

Segelbåtar

Bilder av segelbåtar från Sjöfartsmuseets öppethus på Rindö. Några riktiga klassiker med vackra linjer.

Roddbåtar

Bilder på div roddbåtar som visades på sjöfartsmuseets öppethus under September på Rindö.