Gamla båtmotorer

Ytterligare bilder från utflykten till Rindö i September under sjöfartsmuseets öppethus. Några fina gamla motorer som säkert gärna hellre skulle vara i aktiv tjänst i någon fin gammal båt. 

Alla kommentarer

Leave a Reply