Latest posts

A2 och A4 – vad är det vi pratar om?

4112 Views 126 Liked

Vad är skillnaden mellan rostfritt (A2) och rostfritt syrafast (A4)? Vad betyder beteckningarna?

A, F och C

Skruvar och muttrar brukar delas in i tre olika kategorier; austenitiska (A), ferritiska (F) och martensitiska (C). De kan var och en klassificeras med en siffra mellan 1 och 5 där 5 står för högsta korrosionsskydd och 1 för det lägsta. De vanligaste varianterna är A2 och A4, alltså austenitisk med korrosionsskydd** klass 2 resp 4.

50, 70 och 80

En annan klassificering som förekomma är egenskapsklasser eller brotthållfastklasser. Där hittar vi 3 olika kategorier; 50, 70 och 80. De talar om hur stor brotthållfasthet en mutter eller skruv har. Ju högre siffra desto högre brotthållfasthet***. Det kan se ut så här: A2-50 eller A2-80, alltså austenitisk* med korrosionsskydd klass 2 med brotthållfasthet 50 respektive 80 (80 har högst brotthållfasthet).

Siffrorna som benämner korrosionsmotståndet fungerar motsatt mot brotthållfasthet, 50 står för ett högre korrosionsmotstånd än 70 som i sin tur har högre motstånd än 80 även om de sistnämnda är väldigt snarlika i det avseendet.

* Se länk för förklaring av austenitisk.

** Korrosionsskydd. Ett materials förmåga att motstå nedbrytning av ämnen såsom ex. vis. luftföroreningar, havsvatten, jord, galvaniska spänningar m.m.

***Brottgränsen eller draghållfastheten är den maximala spänningsbelastningen ett material kan hantera vid sträckning eller dragning innan midjebildning sker, vilket innebär att tvärsnittet hos ämnet minskar väsentligt.

Webshop: Marinethings.se

FaceBook: Värmdö Marinethings

Instagram: marinethings.se

Leave a comment

Log in to post comments

Cookie consent